Privacyverklaring

Privacyverklaring Happinessfromme

Versie 1.0
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 06-04-2018.

Uw privacy is gewaarborgd op de site Happinessfromme – hierna aangeduid als HfmHfm respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u mij verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Uw persoonsgegevens

Hfm kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier of reactie op de website Hfm aan Hfm verstrekt.

Hfm kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres

Wanneer u een reactie bijeen blogartikel plaatst, dan blijft deze net zo lang op de site staan als het artikel. Ik vind de reactie deel uitmaken van het artikel.

Hfm gebruikt de gegevens van haar bezoekers op de volgende wijze:

  • Als u besluit een reactie of recensie te schrijven op Hfm, vraag ik uw naam en e-mailadres. Ik ben benieuwd naar de meningen van mijn bezoekers. Wel behoud ik het recht van moderatie in bijdragen die niet aan onze sitevoorwaarden voldoen.
  • Wanneer u reageert op een actie of prijsvraag, vraag ik uw naam en e-mailadres en eventueel uw adresgegevens. Deze gegevens gebruik ik om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken, en de respons op onze marketingacties te meten.
  • Ik gebruik uw e-mailadres om u te informeren over de ontwikkeling van de website en om u op de hoogte te houden van de laatste nieuwtjes. Wanneer u hier niet langer prijs op stelt, kunt u zich uitschrijven op onze website.

Hfm verkoopt uw gegevens niet

Hfm zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. Ik deel uw adresgegevens uitsluitend met partijen die ik inschakel voor het uitvoeren van een winactie. Alle door Hfm ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Hfm gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het bezoeken van Hfm geen cookies ontvangt.

Google Analytics

Hfm maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website Hfm gebruiken en hoe effectief eventuele Adwords-advertenties van Hfm bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe Hfm gebruikt wordt, om rapporten over aan Hfm te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Hfm heeft hier geen invloed op.

Hfm heeft Google geen toestemming gegeven om via Hfm verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Beveiliging

Hfm neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website Hfm maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de door Hfm verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Hfm via nadia@happinessfromme.com

Feedback privacyverklaring

Indien u nog vragen mocht hebben over de privacyverklaring van Hfm, dan kunt u contact met ons opnemen.

U heeft ook het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar nadia@happinessfromme.com. Hfm zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

U kunt zich daarnaast altijd uitschrijven van nieuwsbrieven of andere emailzendingen via de unsubscribe-link die in alle communicatie van Hfm is opgenomen.

Deze privacy verklaring is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld. Mocht u toch nog aanleiding zien voor een aanvulling, dan zien wij die graag tegemoet op nadia@happinessfromme.com.

Bereikbaarheid

Hfm is als volgt te bereiken:
E-mailadres: nadia@happinessfromme.com

De Cookie-policy vind je hier en de Disclaimer kan je hier teruglezen.